Vattenrening

Vattenpumpar & Vattenrening

Vattenpumpar
pumpNär brunnen är färdigborrad är det dags att bestämma installation och välja utrustning för vattentransporten från brunn till kran. Brunnens djup, vattenmängd och vattennivå är exempel på faktorer som påverkar pumpinstallationen.

Forna tiders installation av en ejektorpump ovan mark har ersatts med en sänkpump som installeras nere i brunnen. Den är lämpad både för små förbrukningar och stora vattenmängder med höga uppfodringshöjder.
Sänkpumpen befinner sig alltid i ett frostfritt läge och dessutom syns och hörs den inte. Dagens sänkpumpar har också en mycket hög driftsäkerhet.

Sänkpumpar är tillverkade för att installeras i djupborrade brunnar. De arbetar energisnålt, tyst och underhållsfritt. Pumparna är beständiga även mot sandhaltigt vatten.
Pumpen är rakt igenom utförda av rostfritt stål. Pumparna är därför beständiga mot grundvatten av normalt varierande kvalitet och avger inte rostpartiklar till vattnet.

Vattenrening
Vattenanalys är sättet att fastställa ett brunnsvattens kvalitativa egenskaper. Vatten är oftast ett livsmedel i hushållet, med den vikt man därmed måste ställa på dess kvalitet. Vattnet du får ur en brunn är ett så kallat råvatten, som även efter en tids förbrukning (vid nyborrad brunn) kan ha defekter som behöver behandlas.

Om just ditt vatten skulle ha några defekter, föreslår vi lämpliga åtgärder.

    Fysikalisk – kemisk analys

    Microbiologisk analys

    Radonanalys